MARLIN

Baltijas jūras piekrastes projekts Baltic Marine Litter – Marlin tika veidots no 2011. septembra līdz 2013. gada decembrim ar mērķi noskaidrot atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, samazināt piekrastes piesārņojumu.

Baltijas jūras piekrastes projekts Baltic Marine Litter – Marlin tika veidots no 2011. septembra līdz 2013. gada decembrim ar mērķi noskaidrot atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, samazināt piekrastes piesārņojumu.

Baltijas jūras piekrastes projekts Baltic Marine Litter – Marlin tika veidots no 2011. septembra līdz 2013. gada decembrim ar mērķi noskaidrot atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, samazināt piekrastes piesārņojumu.

Baltijas jūras piekrastes projekts Baltic Marine Litter – Marlin tika veidots no 2011. septembra līdz 2013. gada decembrim ar mērķi noskaidrot atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, samazināt piekrastes piesārņojumu.

To top