Zilā Karoga programma

Kas ir Zilais Karogs?

Zilā Karoga programma ir viena no pieredzes bagātākajām FEE International īstenotajām globāli pazīstamajām iniciatīvām. Savā darbības laikā tā no vides iniciatīvas ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību ūdens piesārņojumam ir izaugusi par pasaules populārāko un atpazīstamāko tūrisma ekosertifikācijas sistēmu.

Zilā Karoga programmas mērķis ir ilgtspējīgas attīstības veicināšana, koncentrējoties uz piekrastes un ūdens ekosistēmu veselību un dzīvotspēju, kā arī negatīvo tūrisma ietekmju samazināšanu un novēršanu. Tā izvirza stingrus kritērijus četrās kategorijās – ūdens kvalitāte, vides pārvalde, vides izglītība, kā arī drošība –, iedrošinot pašvaldības un apsaimniekotājus sasniegt atbilstību visaugstākajiem standartiem un sekmēt sadarbību viesmīlības un vides aizsardzības institūciju un organizāciju starpā gan vietējā, gan nacionālā un starptautiskā līmenī.

Ekosertifikāts tiek piešķirts trīs kategorijās – Zilais Karogs peldvietām, Zilais Karogs jahtu ostām, kā arī Zilais Karogs tūrisma laivu operatoriem.

Zilā Karoga programma savas darbības pamatā ir izvirzījusi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus:

To top