VIF DARBĪBAS STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJĀ

Nodibinājums “Vides izglītības fonds” saņemis atbalstu projekta “Vides izglītības fonda darbības stiprināšana komunikācijā ar sabiedrību” īstenošanai, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF), mērķis ir Vides izglītības fonda kapacitātes atjaunošana un stiprināšana komunikācijā ar sabiedrību, nodrošinot pilnvērtīgu VIF īstenoto aktivitāšu potenciāla izmantošanu sabiedrības līdzdalības veicināšanai.

Projekts ir balstīts VIF Stratēģijā 2020.-2023. gadam izvirzītajos uzdevumos un noteiktajos izaicinājumos organizācijas kapacitātei un izaugsmei. Kā būtiskākais izaicinājums organizācijas kapacitātei pēdējos gados ir atzīts komunikācijas aspekts par organizācijas darbību un programmu aktivitātēm.

Projekta īstenošanā paredzēts ieviest sekojošas aktivitātes:

  • VIF komunikācijas stratēģijas aktualizācija, atjaunošana un apstiprināšana nākamajam darbības periodam, radot priekšnosacījumus pilnvērtīgam un mērķtiecīgam komunikācijas darbam organizācijas un tās īstenoto programmu mērķu sasniegšanā;

  • Atbalsta materiālu un instrumentu izstrāde komunikācijas aktivitāšu īstenošanai – tostarp mājaslapas modernizācija, vizuālās identitātes atjaunošana, kā arī vizuālokomunikācijas materiālu izveide par organizācijas pamatdarbību un programmu aktivitātēm, mērķiem un saturu;

  • Komunikācijas aktivitāšu atjaunošana, īstenojot pirmā gada cikla aktivitātes komunikācijas stratēģijas ieviešanā un jaunizveidoto instrumentu izmantošanā.

Aktivitāšu cikla īstenošana projekta ietvaros sniegs būtisku ieguldījumu gan sabiedrības izglītošanā, gan izpratnes veidošanā par VIF aktivitātēm, organizācijas tēla un reputācijas stiprināšanā.

Plašākā kontekstā projekta īstenošana nodrošinās arī plašāku ietekmi uz organizācijas attīstību ilgtermiņā un identificēto kapacitātes vajadzību risināšanu.

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

To top